Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024 đã ban hành Thể lệ cuộc thi. Báo Thái Nguyên điện tử đăng toàn văn Thể lệ.
Xem thêm