Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách
Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách
Từ ngày 22 đến 24-12, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo, đối tượng chính sách tỉnh Thái Nguyên tổ chức tư vấn pháp luật lưu động miễn phí cho người dân xã Tức Tranh (Phú Lương) và tư vấn trực tiếp tại trụ sở Trung tâm.
Xem thêm