Mỏ Chè xây dựng chuẩn văn minh đô thị 
Mỏ Chè xây dựng chuẩn văn minh đô thị 
Phường Mỏ Chè được TP. Sông Công lựa chọn thí điểm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Để hiện thực hóa nội dung này, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp tập trung vào thực hiện song song hai nhiệm vụ.
Xem thêm