Phát động chiến dịch ‘Nhận diện lừa đảo’
Phát động chiến dịch ‘Nhận diện lừa đảo’
Chiến dịch “Nhận diện Lừa đảo” lần đầu tiên được Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền Thông) phối hợp Tập đoàn Meta mang tới Việt Nam, sẽ giúp người dùng mạng xã hội nâng cao kiến thức về các cách phòng tránh lừa đảo trực tuyến hiệu quả.
Xem thêm