Những “ánh sao vuông” lấp lánh trong lòng dân
Những “ánh sao vuông” lấp lánh trong lòng dân
Với tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm, lực lượng Dân quân xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Xem thêm