Số hóa quản lý giao thông vận tải
Số hóa quản lý giao thông vận tải
Những năm qua, Sở Giao thông Vận tải luôn xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những giải pháp để hiện đại hóa việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý giao thông vận tải, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Xem thêm