Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người có công với cách mạng
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người có công với cách mạng
Ngày 20-7, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn phường.
Xem thêm