Trấn Thành khai máy phim Tết 2025
Trấn Thành khai máy phim Tết 2025
"Bộ tứ báo thủ" là dự án tiếp theo do Trấn Thành làm đạo diễn, dự kiến khởi chiếu trong mùa Tết 2025.
Xem thêm