Những người
Những người "lái đò" trên núi
Dạy học ở vùng cao luôn là công việc đầy khó khăn, bởi không chỉ dạy kiến thức, ngày ngày các thầy cô giáo còn phải băng rừng, vượt suối, chấp nhận xa gia đình để đến với những điểm trường xa xôi, “gieo con chữ” và trao truyền tình yêu thương cho học trò ở vùng sâu, vùng xa.
Xem thêm