Phổ Yên mở rộng đối tượng kết nạp Đảng
Phổ Yên mở rộng đối tượng kết nạp Đảng
Để đạt mục tiêu kết nạp đảng viên mới từ 3-4% tổng số đảng viên, ngay từ đầu năm 2024, Đảng bộ TP. Phổ Yên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc mở rộng đối tượng kết nạp Đảng là giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao cả chất và lượng công tác phát triển, xây dựng tổ chức đảng.
Xem thêm