Thái Nguyên: Giám sát nguy cơ gây ô nhiễm với 598 mẫu thực phẩm
Thái Nguyên: Giám sát nguy cơ gây ô nhiễm với 598 mẫu thực phẩm
Từ đầu năm đến nay, công tác giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện thường xuyên tại trường học, các nhà máy, xí nghiệp, chợ, siêu thị; giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm các sự kiện. 
Xem thêm