Nhiều chỉ số cải cách hành chính được thăng hạng
Nhiều chỉ số cải cách hành chính được thăng hạng
Ngày 15-7, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 8, nhằm đánh giá những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Xem thêm