Hàng không và du lịch “bắt tay” để giảm giá vé
Hàng không và du lịch “bắt tay” để giảm giá vé
Giá vé máy bay nội địa tăng cao thời gian qua đã gây tác động bất lợi cho ngành hàng không, du lịch, các ngành kinh tế và sinh kế của người dân nhiều địa phương. Theo phân tích của cơ quan chức năng, các yếu tố góp phần làm tăng giá vé gồm chi phí nhiên liệu, biến động tỷ giá, thiếu máy bay,... 
Xem thêm