Quy định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên
Quy định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2024/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Xem thêm


Tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
Bộ Tài chính quyết định giảm mạnh một loạt khoản phí, lệ phí
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/TT-BTC ngày 28/6/2024 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Một số quy định, chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024
Tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu; Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024; Tích hợp giấy phép lái xe, căn cước trên VneID; Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế; Bốn cấp xác thực giao dịch trực tuyến ngân hàng… là những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.
Hạn mức giao dịch (rút - nộp tiền mặt) đối với khách hàng cá nhân, tối đa là 20 triệu đồng/khách hàng/ngày
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán.
Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
Chính phủ mới ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Trong đó quy định rõ việc khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tăng cường phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở
Ngày 24/6/2024, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
14 danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được xác định mã số hàng hóa
Bộ Y tế đã có Thông tư 09/2024/TT-BYT ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.