Phụ nữ nhiều chuyện thật
Phụ nữ nhiều chuyện thật
Không hiểu họ lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế. Cũng đi làm như mình, tối về còn nhà cửa, con cái, thế mà cứ hở ra là tám chuyện. Tớ vừa gặp mấy bà phòng hành chính tại cầu thang tầng một, khiếp, mới sáng ra mà đã rì rầm, chẳng hiểu rì rầm chuyện gì.
Xem thêm

Vết nhọ trắng Vết nhọ trắng
08:33, 14/07/2024
Cha ở đâu… Cha ở đâu…
07:59, 07/07/2024
Tình Chè Tình Chè
08:23, 05/07/2024