Tăng cưỡng chế - giảm nợ thuế
Tăng cưỡng chế - giảm nợ thuế
Riêng tỉnh Thái Nguyên cũng có tới hàng trăm tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó có doanh nghiệp nợ tới vài chục tỷ đồng. Để giảm nợ thuế, cơ quan thuế đang quyết liệt thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ.
Xem thêm