Điểm sáng trong xây dựng lực lượng Dân quân
Điểm sáng trong xây dựng lực lượng Dân quân
Từ nhiều năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hà Thượng (Đại Từ) luôn được đánh giá là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức.
Xem thêm