Thanh niên xung kích xây dựng văn hóa giao thông
Thanh niên xung kích xây dựng văn hóa giao thông
Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 135 đội, nhóm, câu lạc bộ xung kích đảm bảo an toàn giao thông, với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên, thanh niên.
Xem thêm