Tổng Giám đốc Thái Hưng được tôn vinh
Tổng Giám đốc Thái Hưng được tôn vinh "Công dân Thái Nguyên tiêu biểu"
Bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, đã được tôn vinh là 1 trong 10 “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”.
Xem thêm