Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội

Nhóm P.V 00:03, 11/06/2023

Dự Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 và tôn vinh “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”, tổ chức tối 10-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trân trọng nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một lần Người về thăm Thái Nguyên: “Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

 

Dự Hội nghị về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh…
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, tiếp nối truyền thống của “Thủ đô kháng chiến”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua làm theo lời Bác, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực, gắn với thực tiễn phát triển của địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Hội nghị.

Đặc biệt, với phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”, Thái Nguyên đã vươn lên vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về chuyển đổi số. Các nền tảng xã hội số dùng chung như C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID, Sổ tay đảng viên điện tử… từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Thái Nguyên cũng là tỉnh tiên phong trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đạt được những kết quả quan trọng…

 

"Từ các phong trào thi đua, Thái Nguyên xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, với những đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho đất nước hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong tỉnh Thái Nguyên và khắp cả nước."

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số".

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Thái Nguyên có thêm nhiều phong trào thi đua hướng đến xây dựng xã hội học tập, công dân số, phổ cập tri thức công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị văn minh; phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách… (Xem toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại đây)

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã cảm ơn, tiếp thu những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện nghiêm kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại đây)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, 11 tập thể xuất sắc của tỉnh Thái Nguyên đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 31 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và 12 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

tặng kỷ niệm chương cho 10 công dân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Kỷ niệm chương tặng 10 công dân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Dịp này, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tôn vinh 10 công dân Thái Nguyên tiêu biểu năm 2023. Đây là những cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu; có uy tín, sức lan tỏa, ảnh hưởng tốt trong xã hội, cộng đồng, cơ quan, đơn vị; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Thái Nguyên trong nhiều lĩnh vực.